Dina cookies, ditt val

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Acceptera alla” godkänner du vår användning av cookies. Om du klickar på ”Endast nödvändiga” sparar vi bara dina preferenser för att inte spåras.

Acceptera allaEndast nödvändiga
People in front of a steaming coffee machine at the Annevo office

HISTORIEN OM ANNEVO HUB

Rådgivande kommitté som driver företagskulturen framåt.

Community
People
Berättelse
Personlig utveckling
Annevo-logotypen. Ett A med en punkt till höger och en linje under
Annevo
May 21, 2024

Idégenerator

Annevos Hub är en kommitté bestående av medarbetare som fungerar rådgivande till företagets ledning.

Med visionen att göra Annevo till en bättre och mer transparent arbetsplats lanserades Annevo Hub 2021. Det kräver ständigt engagemang från Annevoiterna för att uttrycka åsikter, diskutera och ställa frågor om Annevos varför och hur saker görs kopplat till företagets verksamhet.

Under årens lopp har Annevo Hub utvecklats från att i första hand vara ett diskussionsforum till att arbeta utvecklingsprocesser och implementera nya idéer i organisationen, till exempel genom att skapa en kompetenskartläggning och förfina förhållningssättet till interna projekt. Dessutom har man stöttat startups inom Annevo-nätverket med design och teknisk utveckling.

Medlemmarnas förmåner

”Förutom en plats för kreativitet, utbyte av erfarenheter och idégenerering får medlemmarna en unik inblick i Annevo som bolag ur flera olika perspektiv. Många medlemmar upplever att de förstår mycket mer verksamheten efter sitt år med Annevo HUB och att man har en mer holistisk syn och större förståelse för hur komplexiteten i organisationen och förändringsarbetet vi gör.”
- Matilda Persson, Folkledare, Annevo

Projekt som genomförts under åren inkluderar CSR-initiativ, planering och genomförande av Hackaways och Hackathons, föreslå utbildningar och workshops.

” Jag gick med i Annevo Hub för att kunna diskutera nya idéer och förbättringar tillsammans med kollegor, i en mer strukturerad miljö. Mitt mål var att bli mer involverad i Annevo och bidra positivt till både min egen och mina kollegors tillväxt och välbefinnande.
- Sofia Ödling, UX-designer

Alla på Annevo har möjlighet att söka en plats i Annevo Hub, oftart bestående av fem medarbetare. En gång om året väljs en ny kommitté, och i urvalsprocessen beskriver de sökande kortfattat varför de vill vara en del av kommittén och vad de kan bidra med. Medlemmarna väljs sedan utifrån faktorer som färdigheter, intressen och personliga attribut.

Bollplank

Tillvägagångssättet varierar beroende på vilket område Annevos Hub fokuserar på. Månatliga möten utgör grunden för diskussioner på förvalda ämnen, ofta baserade på Annevos medarbetarundersökningar. Teamet utforskar olika vägar till förbättring inom det valda området, vilket kan mynna ut i arbete med specifika uppgifter självständigt eller att större projekt bereds och delegeras till berörda parter.

Annevos Hub fungerar också som ett bollplank till våra försäljnings- och marknadsavdelningar, vår Head of Tech och Head of Design, vilket ger ytterligare perspektiv på olika organisatoriska frågor.

— Det bästa med att samarbeta med Annevos Hub är det heltäckande perspektiv det ger. Genom att inkludera representanter från olika nivåer i organisationen får vi insikter från olika erfarenheter och bakgrunder. Dessa olika synpunkter leder till bättre beslut som tar hänsyn till alla intressenters behov och ambitioner. Dessutom främjar det en kultur av inkludering, öppenhet och samarbete, och det är så vi lyckas.”
- Elias Inderberg, VD, Annevo

Elias
Inderberg
CEO

behöver du mer?

tja! fråga

Elias

 vad som helst om

ANNEVO HUB

Cool, what's on your mind?

This is some text inside of a div block.
Thank you! We'll reach out to you shortly!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Read up on

in the Startup Studio

Read up on

in the Case

Customer logo

Annevo

Skills

som nämns i artikeln.

No items found.

Relaterade nyheter

FLER HISTORIER
från Annevo
Design
Berättelse
Community
Stockholm
Press release
Personlig utveckling
Berättelse
Twoday
Tech
Berättelse
Lärande
Design
Gothenburg
Community
Kultur
People
Berättelse
Hälsa