Dina cookies, ditt val

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Acceptera alla” godkänner du vår användning av cookies. Om du klickar på ”Endast nödvändiga” sparar vi bara dina preferenser för att inte spåras.

Acceptera allaEndast nödvändiga
En svartbild på en kvinna som heter JenniferMönster av färger

MÅNGFALDSINITIATIV

Det viktiga arbetet med mångfald och inkludering enligt vår Head of Operations på Annevo

Community
Kultur
People
Berättelse
Hälsa
Annevo-logotypen. Ett A med en punkt till höger och en linje under
Annevo
May 6, 2024

Vår utgångspunkt

På Annevo tror vi på att ta oss an utmaningar och normer utan att tveka och drar oss inte för svårigheter eller komplexa diskussioner. Vi ser det snarare som ett ypperligt tillfälle att bli bättre, starkare och mer tillförlitliga som arbetsplats. Vi tror också att ett hälsosamt företag engagerar sig i frågor relaterade till välmående och inkludering med samma respekt som för marknads- och affärsrelaterade processer.

Vi ställde en rad svåra men viktiga frågor till vår Head of Operations på Annevo, Jennifer Jensen. Här är hennes tankar om de komplexa mekanismerna relaterade till mångfald och inkludering.

Hur definierar du betydelsen av mångfald och inkludering inom kulturen och verksamheten på Annevo?

- Jag ser mångfald som avgörande för att vi ska lyckas som verksamhet. En organisation med bred etnisk och kulturell mångfald ökar sin prestation med 36%, så det är inte bara en kulturfråga. Vår värdegrund är att alla är välkomna på Annevo och det bygger på att man ska trivas hos oss oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, förklarar Jennifer.

Vårt engagemang för mångfald

Kan du beskriva Annevos nuvarande mångfaldspolicy och dess huvudkomponenter?

Vår policy innebär att Annevo utgår från grundprincipen om alla människors lika värde. Detta innebär att alla i vårt community ska leva efter detta och agera inkluderande. Vi har nolltolerans mot alla typer av kränkande behandling. Som kontrast vill vi snarare lyfta olika kulturer, identiteter och uttryck. Vi uppskattar olikheter och tror genuint på att det gynnar vår verksamhet och kultur.


Vilka specifika mångfaldsinitiativ har du funnit mest effektiva på Annevo? Kan du ge exempel på hur dessa initiativ implementeras i den dagliga verksamheten?

Jag tror inte att mångfaldsarbete är en serie insatser utan det bygger på ett ständigt integrerat arbete i organisationen, och det är vår approach i det. I alla möten, beslut och aktiviteter ska vi väga in mångfaldsperspektivet för att alla ska känna att det är för dem. Oavsett vem man är. Vi talar engelska i alla våra forum för att inkludera icke-svensktalande i vårt community.

Utmaningar i att uppnå mångfald

Vilka är de främsta utmaningarna Annevo står inför när det gäller att balansera kundförväntningar med målet att öka mångfalden, särskilt med avseende på nationalitet och kön i tekniska roller?

Vi kämpar med grundproblemet att branschen är mansdominerad. Endast 30% av techbranschen består av kvinnor och ännu färre är utvecklare eller ledare. Vi ser en större balans inom design där vår grupp är jämställd könsmässigt. När det kommer till nationalitet krävs ofta erfarenhet från välkända bolag hos våra kunder. Det skapar ett hinder för oss i att anställa personer med erfarenheter från lokala bolag i andra länder.

Hur påverkar dessa utmaningar era strategiska och operativa beslut gällande mångfald?

Det är klart att det är knepigt. Men det ändrar inte på det faktum att vi vill ha en mångfaldig gemenskap. Vi arbetar ständigt med att hitta sätt att komma runt utmaningarna, men också med att utmana branschen.

Ledarskap och personlig filosofi

Hur bidrar du personligen till att främja mångfalden på Annevo?

Jag applicerar det i alla delar av mitt arbete, allt från att vara öppensinnad och fördomsfri i det personliga mötet med en person till att implementera det i våra HR-strategier. Att få göra det ger direkt effekt, och det bästa är att när man väl presenterar ett förslag som rör frågan så ifrågasätts det aldrig utan det råder en total samstämmighet kring vikten av att arbeta med diversifiering och inkludering.


Vad är din personliga filosofi kring mångfald och inkludering? Hur stämmer den överens med företagets övergripande mål?

För mig är equality och lika möjligheter en icke-fråga som jag vill applicera i alla delar av mitt liv. Att dessutom få vara på en arbetsplats som accepterar alla som de är och där jag kan göra direkt skillnad i människors vardag ger mig en stark känsla av att jag fyller ett syfte. Det handlar inte bara om att skapa ett öppet community utan alla som är här och en del av det tar förhoppningsvis med sig samma värderingar ut i vårt samhälle. Jag hoppas och tror att Annevo har en positiv effekt på acceptans och medmänsklighet i vårt samhälle på det sättet.

Framtida mål för mångfald

Så, vilka är Annevos specifika mål för att förbättra mångfalden under de kommande åren, särskilt när det gäller könsbalans och rollen för kvinnliga utvecklare?

I slutet på det här året vill vi att 15% av våra utvecklare ska vara kvinnor eller icke-binära (att jämföra med branschens 14%) och 30% av våra konsulter (att jämföra med branschens 30%). Men det långsiktiga målet är självklart en 50/50 balans i organisationen och i alla olika grupper. Vi vill skapa en trygg plats för kvinnor och icke-binära, där vi inte behöver förlita oss på ett nätverk som särskiljer gruppen från resten av organisationen.

Vi ser det snarare ur perspektivet att det ska råda total respekt på vår arbetsplats och i det handlar det mycket om att motarbeta manliga normer som vår bransch präglas av. Kan vi bidra till att män utbildas i frågor som idag många kvinnor redan är insatta i, skapar vi en kultur där vi alla behandlar varandra lika utan att ta kön i beaktning. Jag tror även att vi skapar en attraktiv arbetsplats för män som inte vill vara en del av att leva upp till klassiska manliga normer, avslutar Jennifer.

Jennifer
Jensen
Head of Operations

behöver du mer?

tja! fråga

Jennifer

 vad som helst om

mångfald

Cool, what's on your mind?

This is some text inside of a div block.
Thank you! We'll reach out to you shortly!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Read up on

in the Startup Studio

Read up on

in the Case

Customer logo

Annevo

Skills

som nämns i artikeln.

No items found.

Relaterade nyheter

FLER HISTORIER
från Annevo
Design
Berättelse
Community
Stockholm
Press release
Personlig utveckling
Berättelse
Twoday
Tech
Berättelse
Lärande
Design
Gothenburg
Community
Kultur
People
Berättelse
Hälsa